DU LỊCH QUẢNG NINH

Quảng Ninh nổi tiếng là tỉnh có nhiều địa danh du lịch như: Vịnh Hạ Long - Tuần Châu - Biển Trà Cổ, hay các quần thể di tích lịch sử cũng như hệ thống chùa nổi tiếng như: Cửa Ông - Yên Tử - Ngọa Vân... Hàng năm đã thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước.